• Hydraulik Szczecin – Miejsce na Twoją reklamę

Instalacje gazowe

instalacje lpg-gaz-plynnyInstalacje gazowe z rur stalowych oraz miedzianych
– Remonty, wymiany, przebudowy istniejących instalacji
– Podłączenia urządzeń gazowych
– piecyki ciepłej wody użytkowej
– kuchenki gazowe
– kotły grzewcze (piece)

 

 

Domową instalację gazową wykonujemy z dwóch rodzajów materiałów – miedzi i stali
W obu przypadkach instalacja jest całkowicie bezpieczna i spełnia swoje zadania.

Instalacje gazowe – Miedź

W instalacjach gazowych stosujemy miedź o oznaczeniu Cu-DHP (miedź odtleniana fosforem) i tylko rury twarde.Własności miedzi ułatwiające wykonanie instalacji to podatność na obróbkę plastyczną i jednoczesna wysoka wytrzymałość na rozciąganie. Zagadnieniem, o którym trzeba pamiętać przy projektowaniu instalacji jest rozszerzalność pod wpływem temperatury. Trzeba więc przewidzieć tzw. kompensację, czyli zaplanować dla instalacji więcej miejsca niż wynika to z jej wymiarów. Jest to szczególnie istotne przy połączeniach, ponieważ w skrajnych przypadkach może dojść nawet do uszkodzenia lutowania. Na wykonanie rur miedzianych zużywa się stosunkowo niewiele materiału – mają mniejsze grubości ścianek,mniejsze średnice zewnętrzne niż rury stalowe o takich samych średnicach nominalnych.Rury miedziane są szczelne – nie przenikają przez nie gazy (własność tę nazywa sięszczelnością dyfuzyjną), promieniowanieani mikrozanieczyszczenia obecne w powietrzu. Miedź jest niepalna i nie zawiera związków chloru – w przypadku pożaru nie emituje szkodliwych substancji.
W praktyce Rury miedziane w instalacjach gazowych mają grubość ścianki nie mniejszą niż 1 mm. Łączenie rur w instalacji gazowej odbywa się przez lutowanie twarde. Łączniki i kształtki do instalacji miedzianej (kolanka, łuki, trójniki, dwuzłączki, króćce przyłączeniowe do odbiorników) powinny są wykonane z mosiądzu. Połączenia uszczelnia się taśmą teflonową lub pastą uszczelniającą.Rury miedziane można prowadzić przez pomieszczenia mieszkalne. (nie można tego robić w przypadku rur stalowych).można ich prowadzić podtynkowo, przewody miedziane nie mogą też byćwykorzystane w instalacji zewnętrznej!

Instalacje gazowe – Stal

W instalacjach gazowych stosuje się rury stalowe bez szwu stalowe ze szwem przewodowe. Stal jest wytrzymała na rozciąganie, zginanie i ściskanie, można więc układać nawet długie instalacje bez dodatkowych podpór. Instalacje stalowe sprawdzają się też tam, gdzie rury narażone są na obciążenia mechaniczne.Stal jest materiałem szczelnym – przez rury stalowe nie przenikają gazy z otoczenia zewnętrznego (np. tlen). Jest też odporna na oddziaływanie promieni UV – pod ich wpływem własności stali nie ulegają pogarszaniu. Wykazuje najmniejszą spośród dostępnych materiałów instalacyjnych rozszerzalność temperaturową. Dlatego kompensacja przewodów stalowych jest najmniej kłopotliwa – wystarczy przewidzieć pewien „luz” na pracę rur. Jednocześnie stal jest metalem podatnym na korozję, dlatego instalację gazową zabezpiecza się przez pokrycie jej odpowiednimi farbami.
W praktyce w instalacji zewnętrznej można wykorzystać tylko rury stalowe. Muszą być one łączone przez spawanie. Rury stalowe w instalacji wewnętrznej mogą być też łączone za pomocą łączników gwintowanych z żeliwa białego. Łączniki te trzeba uszczelnia się taśmami teflonowymi lub pastami uszczelniającymi (po wykonaniu próby szczelności rur).Przewody ze stali nie mogą być prowadzone przez pomieszczenia mieszkalne. Można je prowadzić przez jedną kondygnację garażu (pierwszą pod kondygnacją nadziemną), ale trzeba je dodatkowo zabezpieczyć mechanicznie. Przewody ze stali można prowadzić w bruzdach ściennych, które mogą być wypełnione łatwo usuwalną masą tynkarską, która nie powoduje korozji.
W świetle prawa.Instalacje gazowe miedziane i stalowe muszą odpowiadać warunkom określonym przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U 2002, nr 75, poz. 690).

Brak możliwości komentowania.