• Hydraulik Szczecin – Miejsce na Twoją reklamę

Kanalizacja

Instalacje Kanalizacyjne Szczecin

Wykonujemy wewnętrzne instalacje kanalizacyjne oraz instalacje zewnętrzne: szamba, kolektory, oczyszczalnie a także drenaż terenu, instalacje odwadniające
Kanalizacje można podzielić na sanitarne nawet jeśli odprowadzane są one do wspólnej sieci kanalizacyjnej (tzw. kanalizacja zbiorcza), na terenie nieruchomości istnieje oddzielna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Ścieki sanitarne zbierane są na terenie nieruchomości poprzez instalację kanalizacji wewnętrznej, a stamtąd odprowadzana do sieci kanalizacyjnej lub do przydomowej oczyszczalni ścieków lub szamba.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków znajdują zastosowanie na terenach nie uzbrojonych , na terenach o rozproszonej zabudowie, gdzie zastępują z powodzeniem tradycyjne szamba. Budowa oczyszczalni możliwa jest na działce o warunkach gruntowo-wodnych. Elementy oczyszczalni produkuje się przeważnie z zagęszczonego PE – polietylenu, co gwarantuje szczelność osadnika gnilnego.
Oczyszczalnie mechaniczno – biologiczna, tlenowa lub beztlenowa, działająca na zasadzie drenażu rozsączającego lub złoża biologicznego, taka oczyszczalnia ma przepustowość: 0,5-2,5 m/dobę, to jest dla 4-25 osób.

kanalizacja Szczecin                 kanalizacja Szczecin

Brak możliwości komentowania.